Obrt IS-KOP, osnovan 1985. godine u Šibeniku, sa više od 35 godina staža, aktivno djeluje na području Primoštena, Rogoznice i njihovih okolica.

IS-KOP primošten

ISKOP Primošten, Vaš partner za iskope, građevinske preinake i kompletnu pripremu tla za infrastrukturu ili biljnu proizvodnju. 

Prilikom obavljanja radova, vodimo računa o visokoj razini kvalitete odrađenog posla. 

Opremljeni smo robusnim građevinskim vozilima koja mogu savladati svaku vrstu terena i dovoljnim brojem radnika

Za sve upite u vezi naših usluga, te cijena i svih drugih informacija, slobodno nas kontaktirajte.

usluge

Uređenje maslinika i vinograda

Imate parcelu koju želite prenamjeniti u maslenik ili vinograd? Na pravom ste mjestu. Brza i profesionalna usluga na području općine Primošten i šire.

Niskogradnja i ostali građevinski radovi

Vršimo uslugu iskopa kanala, temelja, građevinskih jama, pripremu za stepenice, iskop za instalacije i rušenje objekata i odvoz nepotrepnih materijala s površine za građenje.

Zemljani radovi, prokopi i iskopi

Zemljani radovi podrazumijevaju iskopavanje i transpotiranje iskopanog materijala, popunjavanje i zasipavanje zemlje.

usluge kojima se bavimo

Pružamo sve usluge iskopa i niskogradnje oko i unutar građevinskih objekata brzo, profesionalno i efikasno.

Nudimo apartmanski smještaj u atraktivnom dijelu Primoštena po povoljnim cijenama.

Usluge uređenja maslinika i vinograda brzo, profesionalno i efikasno na području općine Primošten i šire.

kontaktirajte nas u vezi:

iskopa
prijevoza
priprema za miniranje
usluga u graditeljstvu

IS-KOP